ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ: ಮನೆ> ಸುದ್ದಿ > ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂಸ್

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಗಳು

ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು:24 ಲೇಖಕ ಬಗ್ಗೆ: ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಮಯ: 2022-04-01 ಮೂಲದ:

What knowledge points do you need to know when buying a tablet? I picked the questions that everyone cares about most, and answered them one by one below.

1.Screen size
look at the existing tablet sizes on the market.
At present, the mainstream tablet sizes on the market can be summarized into three categories:

1) 7-8 inch small screen

Mainly thin and light, suitable for playing games, reading, reading novels and comics.

2) 10 - 11 inch medium screen

The mainstream tablet size is about 11 inches. This size is not too small or too small, and the weight of less than 500 grams is acceptable. Whether it is used for learning, audio-visual entertainment, or light office, it is very suitable. It is a must for soldiers in the tablet industry. It is also a cost-effective choice for each family.

3) 12 - 13 inch large screen

This size is the top model of each company. The screen size is large, and it has the ultimate user experience. The corresponding weight is heavy, and it is not very convenient to carry. It is more suitable for use in fixed places.

ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಚಾಟ್

ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ.